Võta ühendust
+372 442 3033

Asjaõigus

Asjaõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib asjadega seotud õigussuhteid. Asjaõiguse valdkond puudutab eelkõige kodu- ja maaomanikke.

Asjaõiguse olulise osa moodustavad kinnisasjaõigus ja piiratud asjaõigused nagu servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus. Asjaõiguse õigusnormid on tihedalt seotud omandireformi ja maaõiguse õigusnormidega.

Advokaadibüroos nõustame kliente, aitame Teil koostada vajalikud dokumendid, teeme vajalikud toimingud ning esindame Teid asjaajamistel isikute, ametiasutuste ja organisatsioonidega ning kohtus kõigis asjaõiguse valdkondades:

– valduse- ja omandikaitse: vallas-, kaas- ja ühisomand, korteriomand;
– kinnisomandi ulatus, kitsendused: servituudid, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus;
– koormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus, kinnistusraamat, kinnistusraamatu kanded;
– naabrusõigused;
– teed, tehnovõrgud ja -rajatised, veekogud ja metsad;
– pandiõigused: vallaspant, kinnispant ehk hüpoteek.

 

 

Viimased uudised

detsember 2018

17

Head Kliendid. Viibime talvepuhkusel 21.12.2018-02.01.2019. Kauneid pühi! [...]

aprill 2018

13

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab inimestele suurema kontrolli oma andmete üle [...]