Võta ühendust
+372 442 3033

Pankrotimenetlus

Pankrotiõigus eristab makseraskusi ja maksejõuetust. Pankrotiõigus  sätestab reeglid maksejõuetuse puhuks, maksejõuetuse olukorras pankroti väljakuulutamise korra ning edasise pankrotimenetluse tingimused. Makseraskuste ületamiseks on ette nähtud saneerimismenetlus, mida reguleerib saneerimisseadus. Pankrotimenetlust reguleerib pankrotiseadus.

Pankrot kuulutatakse välja kas võlgniku enda pankrotiavalduse või võlausaldaja pankrotiavalduse alusel. Pankrotiseaduse järgi viib pankrotimenetluse läbi kohtu poolt määratud ja võlausaldajate poolt kinnitatud pankrotihaldur.

Advokaadibüroo teenused: 

  • pankrotimenetluse algatamine
  • pankrotimenetluses osalemine sh istungitel ja üldkoosolekutel osalemine ja kliendi igakülgne nõustamine
  • nõudeõiguste teostamine pankrotimenetluses
  • võlgade ja kohustuste ümberkujundamine, vara ja kohustuste nimekirja koostamine ning avalduse esitamine  kohtule
  • ettevõtete saneerimine,  saneerimisega seotud mõjude ja perspektiivikuse hindamine, saneerimiskava koostamine ja saneerimismenetluses osalemine, koostöö ja läbirääkimiste pidamine võlausaldajatega nõuete ümberkujundamiseks.

Viimased uudised

detsember 2019

20

Head kliendid! Viibime talvepuhkusel alates 23.12.2019- 02.01.2020.Kauneid pühi! [...]

detsember 2018

17

Head Kliendid. Viibime talvepuhkusel 21.12.2018-02.01.2019. Kauneid pühi! [...]