Võta ühendust
+372 442 3033

Advokaat selgitab: millal võib lahus elav vanem...

10.jaanuar 2018Määratlemata PEREKONNAÕIGUS

Advokaat selgitab: millal võib lahus elav vanem maksta miinimumist väiksemat elatist?


Perekonnaseadusest tuleneb lapsevanematele kohustus oma alaealisi lapsi üleval pidada. Juhul, kui vanemad koos ei ela või ei täida mõlemad vanemad lapse üleval pidamise kohustust, annab seadus võimaluse nõuda ülalpidamise andmist rahalise maksena.

Kusjuures seadus sätestab ka miinumelatise suuruse, milleks alates jaanuarist 2018.a on 250 eurot kuus. Nimelt võrdub seaduse kohaselt miinimumelatise suurus poolega miinimumpalgast. Seniajani on kohtud elatisevaidluste lahendamisel võtnud eelduseks, et lapse vajaduste rahuldamiseks kulub kahekordne miinimumelatis ning selles ulatuses ei ole vaja lapse vajaduste rahuldamiseks tehtavaid kulutusi kohtumenetluses tõendada.

Kuigi see eeldus kehtib tänasel päeval samamoodi, siis kohtud on oluliselt enam hakanud rakendama seadusesätet, mis annab võimaluse välja mõista elatis väiksemana kehtestatud miinimummäärast. Järjest rohkem levinud erandi kasutamine viis Riigikohtu lahendi tegemiseni, kus Riigikohus pidas vajalikuks selgitada miinimummäärast väiksema elatise väljamõistmise põhimõtteid. Loe rohkem….


Otsing