Võta ühendust
+372 442 3033

E-residentide elu muutub keerulisemaks

05.jaanuar 2018ÄRIÕIGUS

E-residentide elu muutub keerulisemaks


Selle aasta 15. jaanuaril jõustuvad äriseadustiku muudatused, mis puudutavad eelkõige juriidilise isiku ja tema kättesaadavuse nõudeid.

Siiani kehtiv äriseadustik näeb ette, et kui vähemalt poolte osaühingu, aktsiaseltsi või välismaa äriühingu filiaali juhatuse liikmete elukoht ei ole Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis, peab osaühing, aktsiaselts või välismaa äriühing nimetama nn dokumentide kättesaamiseks pädeva isiku, kelle aadress pidi olema Eestis. Seega on siiani piisanud, kui Eesti äriühingu omanik ja ainukene juhatuse liige omab elukohta näiteks MaltalRumeenias või Portugalis, mis võimaldas tal Eesti äriühinguga vabalt toimetada. Eriti „soodne“ on siiani kehtiv regulatsioon Eesti e-residentidele, kellel piisas äriregistrile esitatavas avalduses märkida oma elukohaks mõni Euroopa Majanduspiirkonna riigis asuv aadress ja formaalne takistus ettevõtte registreerimiseks oligi ületatud. On aga päris ilmne, et äriühingu side Eestiga võib sellises olukorras muutuda praktiliselt olematuks. Samuti võimaldas siiani kehtiv regulatsioon süsteemi nö kuritarvitada. Seega pidi riik mingil viisil tagama, et teistel isikutel, sh näiteks riigil endal või äriühingu võlausaldajatel, oleks reaalne võimalus äriühinguga kontakti saada.

15. jaanuaril kehtima hakkava seadusemuudatusega tuuakse äriseadustikku sisse kontaktisiku mõiste. Edaspidi, kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub ükskõik millises välisriigis, peab äriühing määrama kontaktisiku, kelle aadress peab olema Eestis ja kellele saab kätte toimetada äriühingule suunatud dokumente, sh menetlusdokumente ja tahteavaldusi. Tagamaks kontaktisiku usaldusväärsuse nii äriühingule endale kui kolmandatele isikutele, võib kehtima hakkava seaduse kohaselt kontaktisikuks määrata ainult kõrgendatud nõuetele vastavate isikute ja kutsealade hulgast: notar, notaribüroo, advokaat, advokaadibüroo, vandeaudiitor, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. Loe rohkem


Otsing