Võta ühendust
+372 442 3033

Mis on kaalutlusõigus? Probleeme...

25.juuli 2016HALDUSÕIGUS Määratlemata

Mis on kaalutlusõigus? Probleeme linnaplaneerimises ja ehitusloa väljastamisel


Suvine ehitusaeg on alanud ning sellega seoses tõusetuvad päevakorda ka ehitusõiguse ulatuse määramise kaalutlused.

Õiguspärane haldusakt peab olema kooskõlas seadusega, proportsionaalne ja kaalutlusvigadeta.

Kahjuks ilmselt liigagi paljud kodanikud on tuttavad menetlusega, kus formaalselt võetakse neilt seisukohad, kuid sisuliselt neid ei otsustata (kaaluta). Tavaliselt ütleb planeerimisasutus, et nad tegid diskretsiooniotsuse (kaalutlusotsuse), milleks neil on õigus, tihti ilma rohkema põhjenduseta. Seda kasutatakse justkui „alibina“. Paljud aga ei teagi, et on olemas kindlad kaalumisreeglid, mille järgimata jätmine on kaalutlusviga ja toob tuvastamisel kaasa otsuse tühistamise, sh kui on selgelt ebaadekvaatne põhjendus või faktivead.  Loe rohkem…


Otsing