Võta ühendust
+372 442 3033

Praktikapakkumine

14.märts 2016Määratlemata Meeskond

Praktikapakkumine


Advokaadibüroo Aus ja Talu ootab oma meeskonnaga liituma praktikante,

 • kes tunnevad huvi advokaaditöö vastu;
 • kes on läbinud edukalt vähemalt bakalaureuseõppe II kursuse;
 • kellel on arvestatavad teadmised õiguse alustest ja tsiviilõigusest, sh tsiviilkohtu- ja kriminaal- ning halduskohtumenetlusest;
 • kes valdavad väga hästi eesti keelt;
 • kes valdavad hästi vähemalt ühte võõrkeelt – eelistatuna vene või inglise keelt;
 • kes oskavad kasutada arvutit ja arvutiprogramme tasemel, mis on vajalik oma praktika ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks;
 • kellel on kõrge analüütilise mõtlemise võime;
 • kellel on hea suhtlemisoskus ja arusaamine kliendikesksest teenindusest ja meeskonnatööst;
 • kellel on kõrge pingetaluvus ja enesedistsipliin;
 • kes on paindlik ja kõrge eetilise käitumisega;
 • kes jagab advokaadibüroo väärtusi ja eesmärke;
 • kes on iseseisev, tugeva õpi- ja teotahtega;
 • kes on valmis võtma vastutust.

Praktikavõimaluste väljaselgitamiseks palume saata meile oma CV ja motivatsioonikiri märgusõnaga “praktika” e-posti aadressile info@austalu.ee või tavapostiga kontaktides toodud aadressile.

Praktikandi sobivus selgitatakse välja kahes voorus:

 • dokumendivoor – kandidaadi sobivuse hindamine CV ja motivatsioonikirjade põhjal;
 • vestlusvoor – vestluse käigus hinnatakse kandidaadi isiksuseomadusi ja üldisi arusaamasid (hoiakud) ning nende vastavust büroo väärtustele, eetikakoodeksile ja seatud eesmärkidele.


Otsing