Võta ühendust
+372 442 3033

Riigikohus selgitas ehitusloa väljastamise ...

03.jaanuar 2016HALDUSÕIGUS Määratlemata

Riigikohus selgitas ehitusloa väljastamise venitamisega tekitatud kahju hüvitamise korda


Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-3-1-11-15 reegleid, mis kohanduvad kahju hüvitamisele olukorras, kus kohalik omavalitsus on ehitusloa väljastamise venitamisega tekitanud kahju. Tutvu lähemalt

Riigikohus  leidis, et suurt osa tekkinud kahjust ei põhjustanud omavalitsuse tegevusetus. Ehitusluba annab isikule õiguse üksnes ehitada, mitte aga ehitist kasutusele võtta või selles majandustegevust alustada.  Riigikohus  leidis, et viivitusest põhjustatud finantskahju (laenulepingute muutmine, laenuintresside suurenemine) ei olnud loamenetluse venimise vältimatu ega otsene tagajärg, vaid lisakahju, mille põhjustas hoopiski klientidelt plaanitud tulu laekumata jäämine. Ehitusloa viibimine iseenesest ei põhjustanud kaebajale vältimatut suurema intressi maksmise kohustust.  Kohalik omavalitsus või muu viivituse põhjustanud asutus/isik ei vastuta ehitus- ja kastutuslubade jt sarnaste loamenetluste venimise korral viivituse kõigi võimalike tagajärgede eest. Saamata jäänud tulu ei saa automaatselt samastada hüvitatava kahjuga.


Otsing