Võta ühendust
+372 442 3033

Väärtegu

Väärteoõigus tegeleb vähemohtlike süütegude küsimustega. Väärtegu on süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahatrahv või arest. Väärteod on näiteks paljud liiklussüüteod, kuid ka osa karistusseadustikus kirjeldatud süütegudest. Väärtegude kohtuvälise menetluse ja kohtumenetluse kord ning väärteo eest kohaldatud karistuse täitmisele pööramise kord sätestatakse väärteomenetluse seadustikus.  Väärteomenetluses kohaldatakse kriminaalmenetluse sätteid, arvestades väärteomenetluse erisusi. Loe rohkem

Viimased uudised

detsember 2018

17

Head Kliendid. Viibime talvepuhkusel 21.12.2018-02.01.2019. Kauneid pühi! [...]

aprill 2018

13

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab inimestele suurema kontrolli oma andmete üle [...]